Juridisch

door -
0 2014

Het Russische importverbod treft veel Nederlandse bedrijven. Dat geldt niet alleen productiebedrijven, maar ook handelsbedrijven en transportbedrijven. In een aantal gevallen zullen (ingrijpende) maatregelen nodig zijn. Vooral nu het ernaar naar uitziet dat het importverbod niet voor een korte periode zal  gelden. Welke mogelijkheden zijn er? Ik zet ze op een rij:

Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat er afspraken worden gemaakt tussen personen en/of vennootschappen die aan elkaar verbonden zijn. Voor de fiscus zijn dergelijke transacties vaak een extra aandachtspunt bij controles, omdat met behulp van deze transacties resultaten gestuurd kunnen worden en daarmee belastingen verminderd en/of vermeden kunnen worden. Een verstandige ondernemer wil in beginsel natuurlijk zo min mogelijk discussie met de fiscus. Daarom leggen wij hieronder kort uit welke transacties onder het vergrootglas liggen en hoe discussie voorkomen kan worden.

door -
0 4029

Zoals in een eerdere blog al aangekondigd, komt het nieuwe consumentenrecht er aan. Heeft u een webshop? Dan gaat er het nodige veranderen. Het is van groot belang dat u deze veranderingen doorvoert, anders kan dit grote gevolgen hebben. Om niet in herhaling te vallen ten opzichte van mijn eerdere blog, geef ik hier onder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

door -
0 1898

Het nieuwe ontslagrecht

In april 2013 werd het sociaal akkoord gesloten. Hierin werd overeengekomen dat in 2014 het ontslagstelsel zou worden aangepast. Veel van de geplande wijzigingen hebben de uiteindelijke wet niet gehaald doordat zij zijn uitgesteld of helemaal zijn geschrapt. Toch gaan er op een aantal dingen veranderen. De hier besproken wijzigingen zullen echter niet plaatsvinden voor 1 juli 2015.

Het mag met de economie misschien weer wat beter gaan, maar veel bedrijven raken nog steeds betrokken bij financiële problemen van hun personeel. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ongeveer 80% van de Nederlandse bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. Driekwart van de bedrijven heeft te maken loonbeslag. Daarnaast krijgen werkgevers ook steeds vaker de vraag van hun werknemers om een geldlening.

door -
0 3023

Aan het einde van het jaar is het gebruikelijk dat er nieuwe wetten in werking treden. Actueel is de implementatie van de Richtlijn Consumentenrecht. Momenteel is er een wetsvoorstel aanhangig bij de Eerste Kamer om deze richtlijn te implementeren. Officieel had deze richtlijn op 13 december 2013 geïmplementeerd moeten zijn, ware het niet dat het wetsvoorstel nog steeds bij de Eerste Kamer ligt. Tja… de politiek gaat niet zo snel. De regels uit de richtlijn gelden officieel voor overeenkomsten welke na 12 juni 2014 zijn gesloten.

Veel bedrijven hebben rond deze tijd een kerstborrel. Dat is meestal een succes, maar niet altijd. Uit een peiling van carrièresite Monsterboard (2011) blijkt dat 45 procent van de Nederlandse werknemers zich wel eens heeft misdragen op een bedrijfsborrel. Overmatig alcoholgebruik kan er voor zorgen dat werknemers zich vrij voelen om grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Het advies aan werknemers is eenvoudig: drink niet te veel en gedraag je. Maar wat kan een werkgever doen als één van zijn werknemers flink over de schreef gaat?

  • Wist je dat een consument recht op begrijpelijke taal wanneer hij een overeenkomst ondertekent?

  • En dat dit recht zin de wet staat? (Voor wie het op wil zoeken: je kunt het vinden in Artikel 6:328 lid 2 Burgerlijk Wetboek.)

  • En wist je dat een rechter een overeenkomst ongeldig kan verklaren als die niet helder en concreet is geschreven?

Het is negen uur in de avond als Mike een foto stuurt via de WhatsApp. Op de foto is een volgeladen auto te zien in een bedrijfshal. Deze auto behoort toe aan een van de managers van het logistieke centrum. Foute boel, twee rechercheurs springen in hun auto en rijden zo snel mogelijk naar het bedrijf, de maximum snelheid is op momenten even van ondergeschikt belang. Gevaar? Onder het motto ‘vlot waar het kan zonder risico’s’ zijn ze binnen 45 minuten bij het bedrijf. De infiltrant werkt nu al vier weken undercover als logistiek medewerker bij het bedrijf en heeft al veel informatie doorgespeeld.

Indien u zakelijk een kantoor, winkel of bedrijfsruimte huurt en u staat op het punt om uw huurovereenkomst te (moeten) verlengen) of  u wilt verhuizen naar een betere, grotere (of kleinere) locatie krijgt u te maken met uw tegenpartij aan de onderhandelingstafel. Bij een verlenging is dat vaak de eigenaar/verhuurder van het pand en bij de zoektocht naar een nieuw pand is dat vaak één of meerdere bedrijfsmakelaars die namens de eigenaar van het betreffende pand met u in onderhandeling gaan.