Personeel
Bedrijven met personeel moeten rekening houden met allerlei zaken. Het HR beleid, het aannemen van personeel, functioneringsgesprek, de contracten, het motiveren etc. Hier vind je informatie over personeel gerelateerde zaken van een onderneming.

door -
0 2031

Het Russische importverbod treft veel Nederlandse bedrijven. Dat geldt niet alleen productiebedrijven, maar ook handelsbedrijven en transportbedrijven. In een aantal gevallen zullen (ingrijpende) maatregelen nodig zijn. Vooral nu het ernaar naar uitziet dat het importverbod niet voor een korte periode zal  gelden. Welke mogelijkheden zijn er? Ik zet ze op een rij:

door -
0 1805

Werkdruk in toenemende mate onderwerp van gesprek

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, werkdruk is steeds vaker onderwerp van gesprek vanwege de toenemende zorg om de risico’s die werkdruk met zich meebrengt. Uiteraard blijft een gezonde vorm van werkdruk hier buiten beschouwing. Echter, werkdruk die ongezond is, en dus te hoog, krijgt gelukkig steeds meer aandacht en bijval vanuit de Nederlandse overheid en de landelijke politiek.

door -
0 1743

Het lijkt zo eenvoudig: vergroot het onderling vertrouwen en teams functioneren beter. Voor veel bedrijven is het onderling vertrouwen pas een agendapunt als ze willen dat hun klanten meer vertrouwen in de organisatie gaan stellen. In die bedrijven wordt begrepen dat vertrouwen en loyaliteit van klanten alleen beklijft wanneer er sprake is van vertrouwen binnen de organisatie. Zo binnen, zo buiten dus.

door -
0 2417

Iedere werknemer, waarvan er velen zijn, heeft te maken met een werkgever. Zoals we allemaal wel weten kennen zowel de groep werknemers als de betreffende werkgevers rechten en plichten. Rechten die voortvloeien uit een getekende arbeidsovereenkomst en plichten die daar ook deel van uitmaken. Dit vormt de basis voor een duurzame arbeidsrelatie tussen de twee groepen.

door -
0 1929

Het nieuwe ontslagrecht

In april 2013 werd het sociaal akkoord gesloten. Hierin werd overeengekomen dat in 2014 het ontslagstelsel zou worden aangepast. Veel van de geplande wijzigingen hebben de uiteindelijke wet niet gehaald doordat zij zijn uitgesteld of helemaal zijn geschrapt. Toch gaan er op een aantal dingen veranderen. De hier besproken wijzigingen zullen echter niet plaatsvinden voor 1 juli 2015.

Het mag met de economie misschien weer wat beter gaan, maar veel bedrijven raken nog steeds betrokken bij financiële problemen van hun personeel. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ongeveer 80% van de Nederlandse bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. Driekwart van de bedrijven heeft te maken loonbeslag. Daarnaast krijgen werkgevers ook steeds vaker de vraag van hun werknemers om een geldlening.

door -
0 2050

(Gebrek aan) Energie

Ik werd recent geconfronteerd met een voor mij niet te plaatsen resultaat van een onderzoek van Blauw Research. Uit het onderzoek bleek dat een kwart van de werknemers in Nederland onvoldoende energie heeft om elke dag te werken. En nu komt het……49% van de jongeren onder de 35 jaar mist de energie om elke dag te werken.