DELEN

In het Nederlandse recht wordt in sommige gevallen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen consumenten en ondernemers[1]. De algehele tendens is dat consumenten beter en uitgebreider worden beschermt door de wet dan ondernemers.

 Inwerkingtreding Wet Van Dam

Vanaf 1 december 2011 mogen bepaalde contracten voor consumenten niet meer stilzwijgend verlengd worden. Dit is geregeld in de nieuwe Wet Van Dam. Binnen deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende typen van stilzwijgende verlenging:

–        overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen; en

–        overeenkomsten tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

De Wet Van Dam bepaalt voor de eerste categorie dat consumenten hun langlopende contracten (zoals abonnementen) op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Dit recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging. Bij contracten die meteen voor onbepaalde tijd worden aangegaan, geldt dit opzegrecht meteen.

Voor de tweede categorie geldt dat stilzwijgende verlening slechts is toegestaan voor een periode van telkens maximaal drie maanden. Tegen het einde van de verlening moet de consument kunnen opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal één maand. Met betrekking tot verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn dezelfde regels van toepassing als van de eerste categorie.

Voor beide categorieën geldt dat de opzegging op elk moment mogelijk dient te zijn. Bepalingen waarin staat dat opzegging slechts mogelijk is tegen een bepaalde datum of tegen het eind van de maand, zijn vanaf 1 december 2011 niet meer mogelijk.

Let op: De Wet Van Dam verandert op zich niets aan de maximale duur van contracten, alleen aan de opzegtermijnen.

Algemene voorwaarden

Bedingen als stilzwijgende verlening worden over het algemeen vastgelegd in de algemene voorwaarden. Meer informatie over de algemene voorwaarden kunt u terug vinden in een eerder blog. http://bit.ly/nzlIEj

Voor zowel consumenten als ondernemers geldt dat bedingen uit algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn. Om te bepalen wanneer hier sprake van is moet er volgens de wet ‘gelet worden op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijds kenbare belangen van de partijen en de overige omstandigheden van het geval.’ Dit wordt ook wel de open norm genoemd. Ondernemers moeten het in beginsel doen met deze open norm.

Geldt de Wet Van Dam ook voor zzp’ers/kleine bedrijven?

Zoals genoemd is de nieuwe wet in beginsel bedoeld voor consumenten.[2] Ondernemers vallen hier dus niet onder en zijn gewoon gebonden aan de algemene voorwaarden. Echter, uit jurisprudentie blijkt dat kleine bedrijven soms dezelfde bescherming genieten als consumenten. Dit heet ‘reflexwerking’.[1] de ondernemer handelend in de uitoefening van / namens zijn bedrijf of beroep.

[2] Particuliere personen die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluiten.

Vorig artikelSlimme ondernemers creëren overzicht. Deel 2
Volgend artikelWat ben jij, goedkoper of juist duurder?
Na afronding van zijn HBO opleiding Management, Economie en Recht heeft Gijs gekozen voor de universitaire studie Nederlands recht, met als master bedrijfsrecht. Door deze twee studies heeft Gijs de combinatie van zowel een economische als een juridische achtergrond. Na zijn studie maakte hij kennis met de rechtspraktijk bij Baidu Europe. Als bedrijfsjurist heeft Gijs veel intellectuele eigendomszaken behandeld. Hoewel deze functie zeer uitdagend was, wilde Gijs zich juridisch gezien breder oriënteren en meer persoonlijk contact met cliënten krijgen. Gijs wil ondernemers verder helpen met hun bedrijf door ze helpen hun juridische risico’s te managen. Naast het runnen van 050Legal heeft Gijs nog een andere grote passie, namelijk sporten. Gijs is fervent fan van tennis en hardlopen. Als tegenhanger van zijn sportieve uitingen, kookt hij regelmatig de heerlijkste Italiaanse gerechten waarbij hij niet schroomt om zorgvuldig de juiste wijn erbij te kiezen. ‘Ik drink mijn koffie zwart’. Wilt u eens sparren met Gijs? Nodig Gijs dan eens vrijblijvend uit voor een kop koffie.

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER