personeel Archieven - Ondernemer24.nl
Tags Artikelen getagd met "personeel"

personeel

door -
0 2770

Iedere werknemer, waarvan er velen zijn, heeft te maken met een werkgever. Zoals we allemaal wel weten kennen zowel de groep werknemers als de betreffende werkgevers rechten en plichten. Rechten die voortvloeien uit een getekende arbeidsovereenkomst en plichten die daar ook deel van uitmaken. Dit vormt de basis voor een duurzame arbeidsrelatie tussen de twee groepen.

door -
0 2162

Het nieuwe ontslagrecht

In april 2013 werd het sociaal akkoord gesloten. Hierin werd overeengekomen dat in 2014 het ontslagstelsel zou worden aangepast. Veel van de geplande wijzigingen hebben de uiteindelijke wet niet gehaald doordat zij zijn uitgesteld of helemaal zijn geschrapt. Toch gaan er op een aantal dingen veranderen. De hier besproken wijzigingen zullen echter niet plaatsvinden voor 1 juli 2015.

door -
0 2351

(Gebrek aan) Energie

Ik werd recent geconfronteerd met een voor mij niet te plaatsen resultaat van een onderzoek van Blauw Research. Uit het onderzoek bleek dat een kwart van de werknemers in Nederland onvoldoende energie heeft om elke dag te werken. En nu komt het……49% van de jongeren onder de 35 jaar mist de energie om elke dag te werken.

“En … heb ik nog iets gemist?” Is de vraag die het gros van werkend Nederland aan collega’s stelt als ze na een week of wat vakantie vieren terug naar de werkplek keren. Ze hebben het juiste moment afgewacht. De kust veilig verklaard en zijn er eens goed voor gaan zitten. Nieuwsgierig kijken ze de betreffende collega vragend aan. Nog voordat er iets gezegd is, smullen ze al van dat speciale ‘iets’.

door -
0 1491

Help ! De Roemenen komen!

Vanaf 1 januari zijn de grenzen open voor Roemenen en Bulgaren. Dan mogen zij vrij naar Nederland komen om te werken en te verblijven. Minister Asscher vindt het te vroeg, een groot deel van de Nederlanders is er tegen, maar het gaat gebeuren.  Is dit een zegen of een vloek?

Je ziet het al van ver aankomen. Armen over elkaar. De hakken een halve kilometer in het zand. Alarmerende en bijna proefbaar bittere energievelden. Juist! Ik heb het over een trosje notoire klagers. De individuen verbonden door verharde steeltjes. De gezamenlijke pijn. Die ongecontroleerd  in de vorm van een zuur gif sap over elke onschuldige voorbijganger wordt gespuwd. Een tafereeltje waar elk weldenkend mens met een grote boog omheen zal lopen, zou je denken. Maar ….

Een belangrijke vraag die vaak door mij hoofd speelt bij de meest uiteenlopende onderwerpen is:

“Wat is hier het nut van?” Zo ook bij het interessante discussie-onderwerp: het nut van personeel.

Bij klantgerichte organisaties, waarbij veel mensenwerk te pas komt, lijkt het duidelijk: personeel is nuttig. Maar we gaan er nog wat dieper op in, bekeken vanuit de ogen van de klant en de werkgever.

door -
0 1145

Eindelijk! Eindelijk gaat minister Asscher schijnconstructies aanpakken. Zo wordt niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Op deze manier kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of (zouden) moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt.