In 5 stappen een Agile onderneming

Het verhaal van Nokia, Kodak, Polare, Free Record Shop, V&D en vele anderen is bekend. Zij waren niet in staat om het roer tijdig om te gooien. Als de omstandigheden sneller veranderen, moeten organisaties sneller meeveranderen. Zo eenvoudig is het. Bedrijven die dat nalaten zijn gedoemd te verdwijnen. 

Het draait om strategische wendbaarheid

 
Bedrijven moeten meer agile worden. Het Engelse woord agile staat voor ‘beweeglijk, behendig en lenig’, samengevat in het centrale thema voor de 21e eeuw: wendbaarheid. Het gebruik van het woord agile is nu misschien een hype, maar dat is de aandacht voor meer snelheid en wendbaarheid allerminst. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle topmanagers strategische wendbaarheid cruciaal vinden voor het succes van hun bedrijf.
 
 
Veel bedrijven zoeken de oplossing in agile werken met behulp van nieuwe werkwijzes en tools zoals Scrum, Sprint en Kanban. Zo wordt er ook gesproken over agile-marketing, agile-commerce, agile-design, agile-data en agile-HRM. Afdelingen en teams scrummen en sprinten dat het een lieve lust is. 
 
Met alleen agile werken (lees: op een agile manier een strategie uitvoeren op operationeel niveau), zijn we er niet. Bedrijven moeten ook sneller inzicht hebben in welke externe ontwikkelingen van belang zijn, wat er speelt in markten en wat de veranderende wensen en behoeften van klanten zijn. Ook moeten ze hun strategie en businessmodel daar steeds sneller op kunnen aanpassen. Het gaat hier dus om het toepassen van agile-principes op strategisch niveau en organisatiebreed. Oftewel strategische wendbaarheid.
 
 
Dat betekent ook het einde van langdurige strategietrajecten en in beton gegoten langetermijnplannen. Agile ondernemen komt eigenlijk pas net kijken. Hoewel een groot aantal startups en bekende namen als Google, Zappos en Spotify dit gedachtegoed al langer hebben omarmd. Evenals een klein aantal gevestigde bedrijven zoals DSM, GE en ING die er serieus mee aan de slag zijn gegaan.
 

Agile ondernemen kent vijf bouwstenen

 
Strategisch wendbare bedrijven blinken uit op vijf gebieden:
 
  1. Externe gerichtheid: de blik naar buiten.
  2. Verbindend leiderschap: goed voorbeeld doet volgen.
  3. Flexibele werkorganisatie: zelforganiserende eenheden.
  4. Flexibele processen en ICT: modelleren en genereren.
  5. Rolling strategy en ELOA.

 

1. Externe gerichtheid: de blik naar buiten

 
Dat betekent het voortdurend monitoren van de omgeving waarin de organisatie opereert en het verzamelen van inzichten. Het gaat om het opbouwen van ‘strategische alertheid’ om tijdig trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen te zien en het belang daarvan voor de organisatie in te schatten.
 
Naast bekende manieren zoals marktonderzoek entrendwatching, kun je strategisch alerter worden door op internationaal, nationaal en lokaal niveau nauwer samen te werken met klanten, leveranciers, stakeholders, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, consumentenorganisaties en bedrijfsnetwerken. Des te groter de externe gerichtheid, des te groter de kans op het tijdig ontdekken van nieuwe marktkansen of bedreigende ontwikkelingen.
 

2. Verbindend leiderschap: goed voorbeeld doet volgen

 
Niet alleen moet de top van het bedrijf de omgeving verbinden met de eigen organisatie, maar ze moet ook zorgen dat intern ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’. Essentieel hierbij is dat op organisatieniveau prioriteiten vastgesteld worden, dus business unit– en afdelingsoverstijgend. Flexibel meebewegen met de omgeving kan namelijk betekenen dat processen en systemen gereconfigureerd moeten worden en dat mensen, middelen en budgetten – over business units en afdelingen heen – gerealloceerd moeten worden.
 
Op basis van snelle en dynamische besluitvorming. Verbindend leiderschap betekent ook dat een brede groep managers en externe partijen betrokken worden bij de strategievorming. Slaagkansen nemen hierdoor toe en het maakt het omgaan met strategische paradoxen gemakkelijker. Ook is er minder kans op tunnelvisies en groupthink.
 

3. Flexibele werkorganisatie: zelforganiserende eenheden

 
Strategische wendbaarheid betekent het einde van de hiërarchische, bureaucratische en top-downgestuurde organisaties. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd en gedelegeerd naar kleine resultaatgerichte eenheden en zelforganiserende teams. Ondernemerschap is aanwezig tot op de werkvloer, om snel te kunnen beslissen en te handelen als de situatie daar om vraagt.
 
Dat vraagt ook om nauwe samenwerking, het vrijelijk delen van informatie, een cultuur van (gecalculeerde) risico’s durven nemen en fouten mogen maken en het creëren van een lerende organisatie. Flexibel betekent ook dat medewerkers en teams mobiel zijn en snel toegewezen kunnen worden aan andere business units, afdelingen en taken als de strategische prioriteiten van het bedrijf wijzigen. De organisatie kan gebruik maken van ‘flexibele schillen’ waardoor kennis en capaciteit  a la minuut afgestemd kunnen worden op de vraag uit de markt.
 

4. Flexibele processen en ICT: modelleren en genereren

 
Rigide bedrijfsprocessen en inflexibele ICT-systemen zijn vaak grote obstakels voor het snel kunnen doorvoeren van veranderingen of benutten van marktkansen. Processen en ICT kunnen flexibeler gemaakt worden door toepassing van nieuwe concepten en hulpmiddelen, zoals proces- en ICT-frameworks, standaardisatie, modularisatie (plug-and-play), software as a service en strategic aglity-systemen zoals Triggre. Dit is een handig systeem waarmee je razendsnel maatwerkapplicaties kunt ontwerpen en uitrollen.
 
Digitale technologieën zoals internet, mobiel, sociale media en collaboration worden niet alleen ingezet voor nieuwe producten en diensten, maar ook om de bedrijfsvoering opnieuw in te richten (sociale innovatie), nieuwe businessmodellen te ontwikkelen of waardeketens te optimaliseren.
 

5. Rolling strategy en ELOA

 
Bedrijven moeten de omslag maken van starre strategische planning met papieren tijgers naar een continu en flexibel strategieproces, dat ik rolling strategy noem. De essentie van rolling strategy komt op het volgende neer: je kijkt ver vooruit (visie) en redeneert terug naar nu (huidige situatie). Vervolgens bepaal je wat je wilt bereiken (doel) en maak je op basis van externe en interne signalen een concreet actieplan, met de grotere strategische projecten voor de langere termijn (de strategische agenda) en met kleinere verbeteracties voor de korte termijn.
 
Dit herhaal je meerdere keren per jaar, zodat het een continu proces wordt. Strategie en projecten worden uitgevoerd via experimenteren, leren, optimaliseren (of stoppen) en accelereren (ELOA). Denken en doen gaan daarbij hand in hand.
 

Snelheid biedt kansen!

 
Alles overziend kunnen we gerust stellen dat het gebruik van buzzwords als agile en agility een hype is. De noodzaak van meer wendbaarheid op alle niveaus in de organisatie is zeker geen hype. Een agile-organisatie heb je niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Snel en wendbaar ondernemen biedt grote kansen voor organisaties die dit sneller voor elkaar hebben dan hun naaste concurrenten. Des te eerder je strategisch wendbaarder bent, des te groter de kansen op bestaansrecht en ondernemingssucces. Je kunt er dus niet snel genoeg mee beginnen, of het nu een hype is of niet.
 

Maak kans op een exemplaar van het boek ‘Hoe Agile is jouw strategie?’

 
De redactie van Ondernemer24 mag één exemplaar weggeven van het nieuwe boek ‘Hoe Agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen’ van Sjors van Leeuwen. 
 
Wat is jouw ervaring met Agile ondernemen? Wat zijn volgens jou de belangrijkste succesfactoren of valkuilen? Deel je reactie onder dit artikel en maak kans op dit nieuwe boek!
 
Bron afbeelding: Sebastiaan ter Burg
 

logoondernemer24website6

 

Bouw aan je ondernemerschap met onze

COMMUNITY, KENNIS, MARKTPLAATS en OPLOSSINGEN

Ondernemer24 helpt je vooruit met onmisbare kennis en een enorm netwerk. Je ontmoet ondernemers, je bent vindbaar in onze community, hebt toegang tot praktische oplossingen en bent op de hoogte van de laatste tips & trends. Met onze zakelijke marktplaats kun je door het plaatsen van gratis advertenties gericht naar opdrachten, experts of bedrijfsmiddelen zoeken. Heb je vragen dan kun je die stellen in ons forum en de beste kortingen hebben we als deals voor je samengesteld.

JA, Ik Meld Me Aan.

 
Ben jij een goede vriend?
Deze jongen is een ondernemer in de dop. Ongeloofl...

Gerelateerde berichten

 

Reacties

Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
vrijdag 22 maart 2019

Algemene voorwaarden

Adverteren

Help/FAQ

Webwinkel

Auteurs

 
0
Shares