Zo stel je als ondernemer een financieel plan op (met gratis template)

Elke startende ondernemer of ondernemer die wil uitbreiden, begint met een ondernemingsplan. Zeker als je bent aangewezen op aanvullende geldmiddelen om de onderneming of uitbreiding (deels) te financieren. Een belangrijk onderdeel hiervan is een financieel plan, waaruit blijkt of je ideeën en plannen ook financieel haalbaar zijn. Waaruit bestaat nu een financieel plan? Welke onderdelen zijn belangrijk om als ondernemer een financiering te krijgen? In deze blog krijg je een korte uitleg met een gratis template, dat je kunt gebruiken voor het financiële gedeelte van het ondernemingsplan.Een financieel plan bestaat uit vijf onderdelen, te weten: investeringen, financiering, privé inkomsten en uitgaven, exploitatie en liquiditeit. Elk van deze onderdelen licht ik kort toe.

Investeringen


De investeringen zijn nodig om als ondernemer te kunnen starten. Zo heb je wellicht een bedrijfspand nodig of moet je investeren in apparatuur. Bij de investeringen wordt over het algemeen een indeling gemaakt in drie categorieën:

  • Openings- en aanloopkosten
   Hieronder verstaan we bijvoorbeeld kosten voor promotie, opening van je bedrijf, advieskosten, afsluitprovisie voor een krediet, etc.

 

  • Vaste activa
   Dit zijn de investeringen voor de langere termijn (langer dan 1 jaar) en zijn bijvoorbeeld een bedrijfspand, installaties, machines, auto, etc.

 

  • Vlottende activa
   Dit zijn middelen benodigd voor de korte termijn (korter dan 1 jaar), die indien nodig makkelijk om te zetten zijn in geld, bijvoorbeeld voorraad, debiteuren, etc. Ook de kas en de rekening courant vallen hieronder.Financiering


De vraag is nu: Hoe ga je de (uitbreidings)investeringen financieren? Kun je ook eigen geld (eigen vermogen) inbrengen, zoals spaargeld of andere bedrijfsmiddelen, zoals een auto, apparatuur, etc? In hoeverre ben je aangewezen op een financiering? In het financieringsplan komt dit naar voren. Belangrijk is daarbij de solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen x 100%). Gangbaar is dat dit percentage minimaal 20% moet bedragen om een financiering bij een bank rond te krijgen.

Privé inkomsten en uitgaven


Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap zijn de privé inkomsten en uitgaven van belang om vast te stellen of je ook rond kunt komen van de winst die je als ondernemer of vennoten maakt. Van de winst moeten immers de privé uitgaven betaald kunnen worden. Bij dergelijke rechtsvormen is de financier geïnteresseerd in de hoogte van je privé uitgaven. Maar ook als je als ondernemer niet op een krediet bent aangewezen dan is het ook belangrijk te weten wat je privé uitgaven zijn.

Exploitatie


De exploitatie geeft inzicht in de omzet en de kosten, die resulteert in een netto winst. Als je een eenmanszaak of een vennootschap onder firma start of hebt, dan is de winst het bedrag dat na betaling van de inkomstenbelasting overblijft voor privé uitgaven. Is de onderneming een B.V. dan ben je in loondienst van de B.V. en ontvang je een salaris. Dit salaris wordt opgevoerd als kosten voor de B.V en kan alleen worden uitbetaald als de omzet voldoende is.

Liquiditeit


Voor de start of uitbreiding van de onderneming is een planning van de liquiditeit van belang, waarin de inkomsten en uitgaven per maand voor een periode van een jaar worden berekend. Zo weet je van te voren of je eventueel krap bij kas komt te zitten. Zo is de maand mei veelal een maand die een aanslag doet op het banksaldo, omdat dan het vakantiegeld wordt uitbetaald. Door tijdig inzicht in de liquiditeit kun je op tijd besluiten een tijdelijke financiering aan te vragen, bijvoorbeeld een rekening courant krediet.

Gratis template


Al deze onderdelen zijn uitgewerkt in een template. Door alle onderdelen in te vullen en desgewenst aan te vullen, krijg je inzicht of je ondernemingsplan ook financieel haalbaar is. Dit template kun je gratis downloaden en is vrij voor eigen gebruik. Ik wens je veel succes met het opstellen van een financieel plan!

Om de template te downloaden moet je een gratis B2B Contact account hebben.

De visie van Julian en de connectie met de potenti...
Hebben webshops nog een toekomst?

Gerelateerde berichten

 

Reacties

Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
vrijdag 22 maart 2019

Algemene voorwaarden

Adverteren

Help/FAQ

Webwinkel

Auteurs

 
0
Shares